فلو چت | چت روم فلو | چت فلو | flow chat

فلو چت | چت روم فلو | چت فلو | flow chat | www.flowchat.me | چت روم فارسی فلو چت | جریان چت | چت روم

دلتنگ ...

گاه دلتنـــــــگ مي شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــي ها

حسرت ها را مي شمارم
و باختن ها
وصداي شکستن را

... نميدانم من کدامين اميد را نااميد کردم
وکدام خواهش را نشنيدم
وبه کدام دلتنگي خنديدم

که چنين دلتنگــــــــــــــــم. .  .


برچسب‌ها: اس ام اس, اس مس, اسمس, پیامک, دلتنگی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:21  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

به ــــلامتی تو . . .

به سلامتی تو{-35-}
تویی که این متن رو میخونی
تویی که دلت شکست
ولی مرام داشتی
تنها موندی....
اما معرفت داشتی....
تو دختری که
تو این روزای سخت
از خیلی از نامردای مرد نما
مقاومتری و محکمتری....
تو پسری که
تو این روزای سخت
از خیلی زن نما های سنگدل
با احساس ترى
لطیفتری
نه میگم بی خیال
نه میگم خوش باش...
بابت خوردن
مهر با ارزش آدم
رو پیشونیت
داری بها میپردازی
به نظرت نمی ارزه؟
می ارزه خوبم می ارزه....

به سلامتی تو...


برچسب‌ها: اف ام چت
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:20  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 


به شادی
مردم اعتماد مکن برف
تا می‌باری نعمتی
چون بنشینی به لعنت‌شان دچاری.

چیزی در سکوت می‌نویسی
همه‌مان را گرفتار حکمت خود می‌کنی
ما که
سفید‌خوانی‌های تو را خوب می‌شناسیم.


برچسب‌ها: حرفای عاشقانه, جدیدترین حرفای تنهایی و غمگین, زیباترین حرفای عاشقانه, درد دل عاشقانه, حرفای یک دل تنها و گوشه گیر
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:19  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

آسمان

دیگر به اسمان نگاه نمیکنم....

اینجا برتگاه است...

نمیخواهم در تحمل نبودنت تردید کنم....


برچسب‌ها: آسمان آبی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:17  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

ساده ...

ســــــــاده نگـــــــــذر...!

به یــــــــاد داشتــــه باشـــ...

"ایــــــــن" دلـــــنوشتــــــــــــــــ ها را....

یـــک"دلــــــــ "نوشـــته است....!


برچسب‌ها: چت روم, چت, 10, page
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:17  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

یه نخ ارامش


یک نخ آرامش دود می کنم !

به یاد نا آرامیهایی که از سر و کول دیروزم بالا رفته اند . . .


یک نخ تنهایی ، به یاد تمام دل مشغولیهایم . . .


یک نخ سکوت ، به یاد حرفهایی که همیشه قورت داده ام . . .


یک نخ بغض ، به یاد تمام اشکهای نریخته . . .


کمی زمان لطفا !! به اندازه یک نخ دیگر . . .


به اندازه قدمهای کوتاه عقربه . . .


یک نخ بیشتر تا مرگِ این پاکت نمانده . . .


برچسب‌ها: چت روم, چت, 10, page
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:16  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

اتش بس

برای بعضـــی دردها نه میتوان گریــــــه کَــرد...


نه میتوان فریــــــآد زد :

برای بعضـــی دردها

فقـــط میتوان

نگــــاه کَرد

و بی صـــــدا شکست . . .

آتــــــــــــــــش بـــــــــــــــــــــس!


برچسب‌ها: چت روم, چت, 10, page
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:15  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

غم

اولين روز که چشمامو وا کردم ديدم يکي کنارم نشسته

داشت به چشمام نگاه ميکرد بهش گفتم تو کي هستي؟

گفت: من پيشت ميمونم ولي بهت نميگم کي هستم

گفتم : تا هميشه پيشم ميموني

گفت : آره

گفتم : باهام بازي ميکني؟

گفت : نه

گفتم : واسه چي؟

گفت : من فقط پيشت ميمونم ولي کاري واست نميکنم

من هم گريه کردم اومد اشکامو پاک کرد

گفت : هنوز گريه نکن

گفتم : واسه چي؟

گفت : هنوز وقتش نرسيده

من هم بيشتر گريه کردم

مامانم اومد منو بغل کرد

اون گفت : ميدوي اين کيه ؟

گفتم : نه

گفت : اين مادرته

گفتم : مادر چيه؟

گفت : مادر دلسوز ترين فرد دنياست خيلي هم دوست داشتنيه

گفتم : باهام بازي ميکنه؟

گفت : آره

گفتم : من مادر رو بيشتر دوست دارم تا تو

گفت : ولي...

گفتم : ولي چي؟

گفت : اون تو رو تنها ميزاره

گفتم : نه اون منو دوست داره تنهام نميزاره

گفت : تنهات ميزاره

منم دوباره گريه کردم ديدم يکي اومد دست رو سرم کشيد

اون گفت : اين رو ميشناسي؟

گفتم : نه

گفت : اين پدرته

گفتم : پدر

گفت : آره

گفتم : اين کيه ؟

گفت : اين مهربان ترين فرد دنياست خيلي هم دوستت داره

گفتم : باهام بازي ميکنه؟

گفت : اره ولي آخر تنهات ميزاره

گفتم : تو دروغ ميگي اون منو دوست داره

ديدم يکي اومد بالاي سرم دستامو گرفت و يه بوس به دستام داد

گفت : ميدوني اين کيه؟

گفتم : نه

گفت : اين خواهرته

گفتم : خواهر

گفت : آره خواهر ، هم راز ، هم درد ، هم بازي

گفتم : اين پيشم ميمونه

گفت : نه اين هم تنهات ميزاره

گفتم : آخه چرا؟  اون که منو دوست داره

گفت : همه دوستت دارن اما فقط من پيشت ميمونم و تنهات نمي زارم

گفتم : نه

وبعد ديدم يکي اومد بغلم کرد و باهام بازي کرد

گفت : ميدوني اين کيه ؟

گفتم : اين همونيه که منو تنها نمي زاره

گفت :  نه اون هم تو رو تنها ميزاره

گفتم : نه نه نه

گفت : اون برادرته دوست داره هر چي ميخواي واست مياره ولي بهش دل نبند

گفتم : چرا؟

گفت : تنهات ميزاره

بعد روزها گذشت سال ها گذشت تا من بزرگ شدم و با آدم هاي ديگري آشنا شدم

ولي اون همش مي گفت اونها تو رو تنها ميزارن

تا روزي که....

داشتم قدم ميزدم ديدم يکي داره نگام ميکنه اول بهش توجه نکردم و رفتم

روز بعد وقتي از اونجا گذشتم ديدم دوباره اونجا ايستاده و به من خيره شده من هم اهميتي بهش ندادم و سريع از اونجا گذشتم

روزها گذشت و اون همين جور به من خيره ميشد

وقتي اون رو ميديدم داشت بهم لبخند ميزد هميشه يک شاخه گل سرخ توي دستاش بود يک روز که داشتم از اونجا گذر ميکردم ديدم يکي اومد جلوم ايستاد و شاخه گلي به طرف من گرفت وقت نگاش کردم ديدم خودشه هموني که هميشه منتظرم بود به چشماش نگاه کردم خودشو اورد جلو تر بهم گفت دوستت دارم ....

ديدم يکي بهم گفت : تنهات ميزاره

آره خودش بود اوني که هميشه باهام بود و مي گفت تنهام نميزاره

گفتم : اون که دوستم داره

گفت : اين دليل موندن نيست

من هم اون گل رو از اون گرفتم

هر روز منتظر من به درختي تکيه ميکرد با يک گل سرخ

کم کم معني عشق رو فهميدم آره اون عاشق من شده بود

اما من از جدايي ميترسيدم خيلي....

روزي رسيد که ديدم کنار درخت کسي نيست ديدم يک نامه با يک گل سرخ کنار درخت بود

وقتي نامه را باز کردم نوشته بود تو تنهاتريني

به خيابون نگاهي کردم ديدم خودش بود اما دستاش توي دستاي يکي ديگه....

توي همون لحظه ديدم يک دست روي شونه هام گذاشت

گفت : ديدي گفتم باتو نميمونه

من هم بغض گلوم رو گرفته بود به آرامي گريه کردم

گفتم : تو که تنهام نگذاشتي

گفت : آره من تنها کسي هستم که کسي رو تنها نميزارم

گفتم : تو کي هستي؟

گفت : غم

گفتم : غم

گفت : آره اوني که با همه ميمونه هيچ کسي رو توي تنهايي تنها نميزاره

اشکامو پاک کردم و رفتم جايي که ديگه کسي منو پيدا نکنه

اما تنها کسي که منو تنها نگذاشت غم بود .....


برچسب‌ها: اس ام اس, اس مس, اسمس, پیامک, دلتنگی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:31  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

زیباترین جملات عاشقانه

شیشه ای می شکند...

یک نفر می پرسد...چرا شیشه شکست؟

مادر می گوید...شاید این رفع بلاست.

یک نفر زمزمه کرد...باد سرد وحشی مثل یک کودک شیطان آمد.

شیشه ی پنجره را زود شکست.

کاش امشب که دلم مثل آن شیشه ی مغرور شکست، عابری خنده کنان می آمد...

تکه ای از آن را برمی داشت مرهمی بر دل تنگم می شد...

اما امشب دیدم...

هیچ کس هیچ نگفت غصه ام را نشنید...

از خودم می پرسم آیا ارزش قلب من از شیشه ی پنجره هم کمتر است؟

دل من سخت شکست اما، هیچ کس هیچ نگفت و نپرسید چرا


برچسب‌ها: اس ام اس, اس مس, اسمس, پیامک, دلتنگی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:29  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

جملات عاشقانه

به من مومن نگو وقتی که حتی

واسه یه لحظه هم عاشق نبودم

به من که این همه از رستگاری

فقط دم می زدم عاشق نبودم

یه عمره از دلم ترسیدم و باز

دم آخر من و دیوونه کرده

حالا می ترسم این دیوونه حالی

یه روز از من جدا شه برنگرده.


برچسب‌ها: پلاگین روم, سیستم برای روم, سیستم روم, سیستم رایگان چت روم, پلاگین رایگان
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:27  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

کاش ...

کاش توی زندگی هم مثل فوتبال 

وقتی زمین میخوری یا از درد به خودت می پیچی

داور می اومد و ازت می پرسید

میتونی ادامه بدی؟


برچسب‌ها: اس ام اس, اس مس, اسمس, پیامک, دلتنگی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:26  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

اسمان

آسمان بارانیست
همگی می گذرند
چتر دارند به دست تا نبارد باران بر سر و صورتشان
اما... 
من تنها و رها
زیر این سقف سیاه 
گام بر می دارم بی چتر
و به تو می اندیشم!!!!!!!!!!!!


برچسب‌ها: پلاگین روم, سیستم برای روم, سیستم روم, سیستم رایگان چت روم, پلاگین رایگان
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:24  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای.

از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم.


برچسب‌ها: وان, چت, جنوب, مینا, نایس
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:23  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

خدایا

خدایا به تو سپردمش نگهدارش باش؛

اما ازت می خوام,

یه روز یه جای زندگیش, بدجوری یادِ من بندازیش!


برچسب‌ها: وان, چت, جنوب, مینا, نایس
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:22  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

درد مــَرا انتخابــْ کـ ـرد...


مـَ ـن تـ ـو را....


تـ ـو رَفتــَن را...


آسودهـ بــُرو! دلواپـَس مـَ ـن نــَباش


مـَن و دَرد و یـ ادَتـ تـــ ـا


ابـ ـ َـ ـــــ ـ ـ ـد


بـ ا هـَمـ هَستیمــ ...غــُصـ ه نــَخور


کنـ ـار آمــَده امـ بـ ا نبودَنَتـ


خیلیـــ کـ ه دلــ ـَمـ بگیرَد


گریهـ میکــُنـَ ـمــ ـ


برچسب‌ها: حرفای عاشقانه, جدیدترین حرفای تنهایی و غمگین, زیباترین حرفای عاشقانه, درد دل عاشقانه, حرفای یک دل تنها و گوشه گیر
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:22  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

منـــــــــــ

کمی فاصــله بگیر

منـــ با مرده ها میانه ی خوبی ندارم

تـــ و در خاطرات من 

"مرده"

محسوب می شوی!


برچسب‌ها: جک, sms, پیامک, پ نه پ, پس نه پس
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:19  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

یادت هست ؟؟!

یادت هست ؟؟؟!!

روزی پرسیدی این جاده کجا میرود؟؟

و من سکوت کردم….

دیدی………؟؟؟؟؟؟؟

جاده جایی نرفت

اون که رفت تو بودی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:18  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

عکس, دختر, ایرانی, دختر زیبای ایرانی, عکس دختر

عکس, دختر, ایرانی, دختر زیبای ایرانی,

 

عکس دختر

 

 

 

 

 

عکس, دختر, ایرانی, دختر زیبای ایرانی,

 

عکس دختر

 

 

 

 


برچسب‌ها: بهترین چتچت باران, ناز چت, ققنوس چت, سایت دوستیابی, آواز چت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ساعت 9:16  توسط فلو چت | چت روم فلو | چت فلو |   | 

مطالب جدیدتر